Opći uvjeti najma

Download pdf (OPĆI UVJETI NAJMA): Opći uvjeti najma.pdf

Opće odredbe

„Najmodavac“ – tvrtka Revian plus d.o.o., sa sjedištem na adresi: Zagrebačka 70, 42000 Varaždin, Hrvatska, OIB: 73850227909

„Najmoprimac“ – fizička ili pravna osoba koja ili u čije ime se vozilo unajmljuje. U ugovoru o najmu vozila navedena kao „Račun za“ te je odgovorna za poštivanje svih točaka ovih Općih uvjeta o najmu i Ugovora o najmu.

„Ugovor o najmu“ – pojedinačni ugovor koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam u kojem se odobrava korištenje vozila, definira preuzimanje i vraćanje vozila, osiguranje uključeno u cijenu najma, način plaćanja najma, postupanje kod oštećenja vozila te druga prava i obveze koje obje ugovorne strane svojim potpisom u cijelosti prihvaćaju.

„Obrazac o stanju vozila“ („Damage report“) sadrži informacije o stanju kilometraže, količini goriva i oštećenjima te eventualnim nedostacima na unajmljenom vozilu.

Obrazac o stanju vozila (Damage report) i Opći uvjeti najma se smatraju sastavnim dijelom Ugovora o najmu vozila.

„Vozač“ – fizička osoba navedena u Ugovoru o najmu kao „Korisnik“ koja potpisuje Ugovor o najmu i preuzima vozilo, odgovorna za poštivanje svih odredbi Ugovora o najmu.

„Dodatni vozač“ – fizička osoba navedena u Ugovoru kao „Dodatni vozač“ kojoj je odobreno upravljanje vozilom odgovorna za poštivanje svih odredbi Ugovora o najmu.

„Korisnik“ – Najmoprimac, Vozač i Dodatni vozač u daljnjem tekstu Općih uvjeta najma označavaju se jednom riječi „Korisnik“.

„Neovlašteni korisnik/vozač” – svaka osoba koja nije u Ugovoru o najmu navedena kao ovlašteni korisnik vozila, kao i osoba koja ne ispunjava propisane uvjete za upravljanje odnosnom klasom i kategorijom vozila ili joj je ovlaštenje/vozačka dozvola oduzeta.

„Vozilo“ – vozilo navedeno u Ugovoru o najmu.

Trenutno važeći Opći uvjeti najma tvrtke Revian plus d.o.o. Rent a car su istaknuti u svim poslovnicama Najmodavca kao i na službenoj Internet stranici Najmodavca: www.revian.hr

Vozač i dodatni vozač mogu biti:
• osoba sa navršenom 21 godinom starosti te važećom vozačkom dozvolom u trajanju od najmanje 2 godine
• osobe koje posjeduju važeću kreditnu karticu koju Najmodavac prihvaća i kojom Korisnik garantira za obveze koje mogu nastati iz najma i u svezi najma vozila sukladno ovim Uvjetima i Ugovoru o najmu.
Prilikom unajmljivanja vozila Korisnik je dužan predočiti Najmodavcu izvornike važećih isprava (osobna iskaznica ili putovnica i vozačka dozvola) kao preduvjet unajmljivanja vozila.

Vozač i dodatni vozač se obvezuju:
• preuzeto vozilo vratiti sa svim pripadajućim priborom i opremom u mjestu i roku utvrđenom Ugovorom o najmu, odnosno na zahtjev Najmodavca.
• brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila i obveznom periodičnom servisiranju vozila,
• vozilo uredno održavati i čuvati pažnjom savjesnog gospodarstvenika,

Korisnik ne smije izvršiti nikakvu promjenu dijelova, sklopova ili uređaja na vozilu, bez prethodne suglasnosti Najmodavca.

Troškove goriva utrošenog tijekom najma snosi Korisnik, odnosno količina goriva pri povratu vozila mora odgovarati razini pri preuzimanje vozila.

Vozač koji u ime Najmoprimca pravne osobe preuzima vozilo i potpisuje Ugovor o najmu, jamči da za to ima ovlaštenje i odgovoran je s tom pravnom osobom za poštivanje i ispunjavanje svih obveza iz Ugovora o najmu.

Na svaki potpisani Ugovor o najmu primjenjuju se opći Uvjeti najma kao nadopuna Ugovora o najmu. Opći uvjeti najma su sastavni dio svakog Ugovora o najmu.

Plaćanje

Prilikom vraćanja vozila kao sredstvo plaćanja može se upotrijebiti kreditna kartica, elektronska kartica (MAESTRO ili VISA electron), gotovina ili virmansko plaćanje (uz prethodnu suglasnost najmodavatelja).

Osiguranje

Sva vozila su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzročenu trećoj osobi.

Odbitna franšiza ovisi o grupi vozila i određena je važećom tarifom Najmodavca i navedena je u Ugovoru.

CDW – dnevno kasko osiguranje – njime najmoprimac umanjuje svoju odgovornost za štetu na iznos franšize koja ovisi o grupi vozila, te ukoliko je iznos štete manji od franšize, naplaćuje mu se taj manji iznos.

TP – osiguranje od krađe – korisnik ograničava svoju odgovornost za tu vrstu štete do iznosa učešća u šteti (franšize)

Rizik i visinu obveze naknade štete najmoprimac može umanjiti prihvaćanjem sljedećeg doplatka:

SCDW – otkup franšize – plaćanjem dnevnog doplatka najmoprimac može otkupiti učešće u šteti

CDW i TP su obvezna osiguranja i uključeni su u cijenu najma, dok je SCDW dodatna opcija za klijenta.

Osiguranje ni u kojem slučaju ne pokriva:
•štetu na gumama, felgama i naplacima
• štetu na donjem postroju vozila, unutrašnjosti vozila, vjetrobranu i ostalim staklima vozila
• štetu – spaljeno kvačilo vozila
• štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulijevanjem krive vrste goriva ili nemarnim korištenjem
• štetu nastalu gubitkom dokumenata ili ključeva vozila ili registarskih pločica
• štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl. opojnih sredstava
• štetu koju je napravio neovlašten vozač
• štetu koja je napravljena u inozemstvu, a prelazak granice nije bio odobren od strane Najmodavatelja
• bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji / agentu najmodavca

U slučaju bilo koje od gore navedenih štetnih događaja (okolnosti), najmoprimac odgovara za puni iznos štete. Najmodavca se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine najmoprimca u ili na iznajmljenom vozilu.

Postupanje u slučaju nezgode

Najmoprimac se obvezuje da će u slučaju nezgode štititi interese najmodavca i njegovog osiguravajućeg zavoda time:
• da će zabilježiti imena i adrese sudionika nesreće
• da će osigurati ili ukloniti vozilo prije nego li ga napusti
• da će o šteti i ako je ona neznatna najkraćim putem obavijestiti najbližu policijsku postaju i podnijeti

Izvješće o nezgodi

  • da će u slučaju većeg oštećenja ili ako u nezgodi ima povrijeđenih osoba kao i u svim slučajevima očigledne krivice drugih lica obvezano odmah pozvati i sačekati dolazak prometne policije da izvrše službeni uviđaj i o tome obvezno izvijestiti najbližu poslovnicu najmodavca.
    • da će pri povratu vozila priložiti sva policijska izvješća o nezgodi kao i rezultate alkotesta

Propusti li najmoprimac u slučaju nezgode poduzeti navedene korake, odgovara za sve posljedice i štete koje bi najmodavcu iz tog propusta nastale

Promjene i otkaz rezervacije

U slučaju da najmoprimac želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom).

Pod promjenom se smatra promjena imena korisnika usluga ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge.

  • U slučaju da najmoprimac otkaže rezervaciju unutar 14 dana od dogovorenog vremena preuzimanja vozila, ne preuzme vozilo ili otkaže nakon dogovorenog vremena preuzimanja vozila naplaćuje se 20% od ukupne cijene rezervacije.